Stedfortrædere

Telefonnummer til Bispebjerg Lægering: 35850541
Hvad er Bispebjerg lægering?
I Bispebjergområdet, København NV har 10 praktiserende læger sluttet sig sammen i Bispebjerg Lægering med det formål at vikariere for hinanden under ferier, kurser og sygdom. En af disse læger vil altid kunne kontaktes på hverdage mellem 8.00 og 16.00. Den vagthavende læge svarer på Bispebjerg Lægerings telefonnummer, og patienter skal således altid kontakte samme telefonnummer i akutte situationer.

Medlemmer af Bispebjerg Lægering:
Lillian Olsen Frederiksborgvej 86, 2. sal 2400 Kbh. NVTlf 35812152
Frank Löffelmacher Lersø Parkalle 173, 2. 2100 Kbh. Ø Tlf 39296905
Karsten Kihl Lersø Parkallé 173, 2. 2100 Kbh. Ø Tlf 39272214
John Rosendal-Jensen Tomsgårdsvej 82, 2400 Kbh. NV Tlf 38104004
Karen Hansen Tuborgvej 269, 1. 2400 Kbh. NV Tlf 35813033
Jan Kristoffersen Frederiksborgvej 86, 2.sal 2400 Kbh. NV Tlf. 35810510
Lars Larsen Frederiksborgvej 176, 2400 Kbh. NV Tlf 35812239
Henrik Rask Ludvigsen Tomsgårdsvej 82, 2400 Kbh. NV Tlf 38104004
Christian Lunn Frederiksborgvej 86, 2.sal, 2400 Kbh. NV Tlf 35819330
Henrik Pedersen Frederiksborgvej 56, 1. th. 2400 Kbh. NVTlf 35814209
Den Enstrengede Akutfunktion  1813 kan kontaktes ved akut sygdom på hverdage i tidsrummet fra 16.00 til 8.00 samt i weekender og på helligdage hele døgnet. Der er ved behov for lægelig rådgivning adgang til at tale med en læge.